. Včelaři Suchá Loz

Začátky a vznik naší organizace


Tak jako na celém světě se od dávna včelaří, tak se včelařilo i v Suché Lozi. Včelaří se většinou, aby se nám opylila příroda a abychom měli med. Tak tomu věřili v dřívější době i sucholožští občané, kteří chovali včely, aby jim včeličky opylily jejich přírodu a pole.

Včelařili většinou sedláci, kteří měli více polností, aby se jim co nejvíce urodilo. Včeličky však chovali většinou, jak my říkáme „na divoko“, protože tehdy ještě neměli mezistěny a další vymoženosti, jaké máme dnes. Jaké dílo si včeličky postavily, také ho měly. Včeličky na podzim také moc nekrmili, rovněž jim nebrali ani nashromážděný med. Činili tak až na jaře po Josefku, až co jim zůstalo. Poté si včeličky postavili opět dílo nové.

Pokud je známo, v Suché Lozi se včelařilo u Beníčků (Salajků), Mahdalů (Otakarů), Kubišů (Hatašů), Píšků (Turáků), u Polanských (Komňanů), Adamců (Kornelových), u Luksů čp. 19, Beníčků (Hurtových), Bujáků čp. 118 a dalších. Pan Buják byl v té době rovněž velký a pokrokový zahrádkář. Měl velký ovocný sad na vysoké úrovni.

V roce 1932 byl v Bánově založen Svaz včelařů, který založil pan řídící učitel Bumbálek.

Po válce v roce 1945 se začal život zase rozvíjet vstříc nové době. Protože včelaři, kteří byli organizováni ve Svazu, měli určité výhody, začali do spolku docházet i někteří včelaři ze Suché Loze. Jako první organizovaný člen ze Suché Loze byl v roce 1948 František Beníček (Salajka), v roce 1952 to byl Mahdal J. (Kovář), Mahdal Bohumil čp. 170, v roce 1955 Gazdík Martin, Gazdík František (včelaří dosud), Píška Viktor. Postupně stoupl počet sucholožských včelařů na 19 členů. Do této organizace patřili také včelaři z Bystřice pod Lopeníkem.

V roce 1989 přišla sametová revoluce a také bánovská organizace včelařů se sametově rozdělila na 3 samostatné. Nejdříve se oddělila Bystřice a později i Suchá Loz.

Dne 3.7.1992 byla založena Základní organizace Českého svazu včelařů v Suché Lozi. Této události se zúčastnil i zástupce okresního výboru přítel Karel Hladiš z Nivnice, který v současné době zastává funkci předsedy Okresního výboru ČSV Uherské Hradiště.

Díky pokroku ve všech složkách lidské činnosti, tedy i včelařství doznalo velkých změn. Současně moderní včelaření v Suché Lozi i jinde ve světě je úplně o něčem jiném, než například před 100 lety. Nové poznání, moderní nástavkové úly a k tomu mladí lidé je jistě dobrou zárukou, že v Suché Lozi je včelaření na dobré cestě.