. Včelaři Suchá Loz


Vítejte na stránkách sucholožských včelařů!
Zápis z Výroční členské schůze konané dne 16.1.2009
Ke stažení zde.. »


Vyšetření měli 2009

Vyšetření měli je pro každého včelaře velmi důležité,aby si mohl udělat obraz v jaké zdravotní kondici se jeho včelstva vůbec nachází.....
Čti více.. »


Život sv. Ambrože

Svatý Ambrož bývá zobrazován jako biskup v pontifikáliích, často ve společenství dalších církevní otců (sv. Řehoř Veliký, sv. Jeroným a sv. Augustin z Hippo) nebo bývá zobrazován s dítětem v kolébce. K jeho atributům.....
Čti více.. »
O včelách heslovitě
  • Bez včel bychom na zahradě neměli ovoce, zemědělci by neměli dostatečnou úrodu, vyhynuly by spousty vzácných planě rostoucích rostlin, krajina by radikálně změnila svůj ráz.
  • Včelstvo se skládá z jedné matky.....
    Čti více.. »