. Včelaři Suchá Loz

Vyšetření měli 2009


Vyšetření měli je pro každého včelaře velmi důležité,aby si mohl udělat obraz v jaké zdravotní kondici se jeho včelstva vůbec nachází.

Měl je spad ze dna úlu,který včelař sebere z předem připravených podložek.Důležité přitom je aby byla podložka důkladně očištěna minimálně 6 dnů po posledním léčení a v úlu by měla být alespoň 30dnů.Po uplynutí této lhůty ji včelař vyjme a přes hrubší síto zbaví odumřelých včel.Na prodyšném místě se měl usuší a připraví k vyšetření,které probíhá ve Výzkumném ústavu včelařském.Zde jsou vzorky zpracovány pomocí flotační metody a určí se počet samiček roztoče Varroa.U vzorků,kde je počet vyšší než 3 roztoči na jedno včelstvo, se doporučuje, na jaře léčení natírání víček včelího plodu např. vodní emulzí přípravkem M-1 AER.

Letošní rok pro naši základní organizaci dopadl po této stránce nadmíru úspěšně. Z celkových 17 předložených vzorků bylo 8 z celkovým počtem 0 roztočů pouze u dvou vzorků bylo doporučeno jarní ošetření a zbylé vzorky měly jen zanedbatelný počet. Toto vyplívá i z celkového součtu kdy na celkem 144 včelstev od ,kterých byl předložen vzorek k vyšetření připadá celkem 66 roztočů.Shrneme li to průměrně je to asi 0,45 roztoče na jedno včelstvo.Což je celkem slušný výsledek např.oproti roku minulém ,kdy na 152 včelstev připadlo celkem 238 roztočů.Průměr minulý rok byl tedy 1,57 roztoče na jedno včelstvo.